Köp Trulicity online utan recept

0 Comments

Trulicity

Vill du köpa Trulicity utan recept i Sverige? Trulicity är en kraftfull ny behandling för personer med typ 2-diabetes mellitus, som har visat sig minska blodsockernivåerna och risken för hjärtsjukdom.

Dulaglutid, den aktiva substansen i Trulicity, efterliknar effekterna av det naturliga hormonet GLP-1 i kroppen för att kontrollera blodsockernivåerna. Det är en lättanvänd injicerbar produkt som administreras en gång i veckan, vilket gör den till ett bra val för personer med hektiska scheman.

Trulicity finns i 4 olika doseringar för att tillgodose ett brett spektrum av patientbehov när det gäller blodsockerkontroll. För att minimera blodsockernivåerna och risken för diabeteskomplikationer stimulerar det bukspottkörteln att producera mer insulin.

Trulicity är ett utmärkt alternativ för behandling av typ 2-diabetes mellitus. Risken för hjärtsjukdom minskar och blodsockernivåerna sänks, vilket visats i kliniska prövningar. Varför vänta? Om du verkligen vill förbättra din hälsa, köp Trulicity online i Sverige nu.

I Europa utvecklar många människor typ 2-diabetes utan att ens veta om det. Långsiktiga komplikationer av diabetes är möjliga om sjukdomen inte diagnostiseras och hanteras korrekt.

Personer med diabetes har svårt att kontrollera nivån av glukos (socker) i kroppen. Detta leder till farligt höga blodsockernivåer, vilket kan få dödliga konsekvenser. Typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom som inte kan botas, men som kan hanteras väl med hjälp av kost, motion och medicinering.

Hur man använder :
 • Om du inte kan ta metformin (ett annat läkemedel som ordineras för diabetes) och dina blodsockernivåer inte kontrolleras enbart med hjälp av kost och motion.
 • Metformin kan vid behov tas i kombination med andra diabetesläkemedel för att uppnå optimal blodsockerkontroll. Dessa ytterligare läkemedel kan inkludera orala och injicerbara former av insulin.
Det finns fyra styrkor av Trulicity:
 • Varje förfylld Trulicity-penna innehåller 0,75 milligram dulaglutid i en 0,5 milliliters lösning.
 • Varje Trulicity 1,5 mg förfylld penna är laddad med en 0,5 ml lösning som innehåller 1,5 milligram dulaglutid.
 • Varje Trulicity 3 mg förfylld penna är laddad med en 0,5 ml lösning innehållande 3 milligram dulaglutid.
 • Med Trulicity 4,5 mg får du 4,5 milligram dulaglutid i en 0,5 ml lösning, redan förpackad i en engångspenna.

Hur man applicerar

Trulicity : Hur man använder det

Följ alltid instruktionerna från din vårdgivare eller apotekspersonal när du köper Trulicity online i Sverige. Om du har några frågor om hur du ska ta detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.

 • För behandling av diabetes kan din läkare förskriva 0,75 mg en gång i veckan när Trulicity ges ensamt eller enligt dina specifika behov.
 • En veckodos på 1,5 mg kan rekommenderas av din läkare när Trulicity används i kombination med andra diabetesläkemedel.
 • Din läkare kan besluta att öka dosen till 3 mg en gång i veckan om du inte uppnår god blodsockerkontroll.
 • Den veckovisa dosen kan ökas till 4,5 mg om bättre blodsockerkontroll behövs.

Trulicity 0,75 mg, 1,5 mg, 3 mg eller 4,5 mg veckodospennor. Varje penna kan endast innehålla en dos.

Du kan skriva när du vill, med eller utan måltid. Så långt det är möjligt, använda det på samma veckodag. Att markera den första dagen i veckan då du injicerar den första dosen av din penna kan vara ett bra sätt att komma ihåg.

Trulicity injiceras subkutant i magen eller övre delen av benet. Överarmen är ett vanligt injektionsställe om någon annan administrerar injektionen.

Du kan använda samma kroppsdel varje vecka om du vill. Du måste dock välja en annan plats inom det området för injektionen.

Om du använder Trulicity som tillägg till en sulfonureid eller insulin är det viktigt att du övervakar dina blodsockernivåer enligt din läkares anvisningar, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Innan du köper Trulicity utan recept ska du läsa bipacksedeln. ”Instruktioner för användning medföljer pennan.

Instruktioner för lagring

Förvara Trulicity på ett säkert sätt

Detta läkemedel måste förvaras på en plats där barn inte kan nå det. Efter utgångsdatum kommer etiketten på pennan och förpackningen att ange ett utgångsdatum efter vilket läkemedlet inte får användas. Sista förbrukningsdag är den sista dagen i månaden.

Förvara läkemedlet kallt (mellan 2 och 8 grader Celsius) för bästa hållbarhet. Behåll lugnet. Förvara läkemedlet skyddat från ljus i sin originalförpackning.

Förvaras i rumstemperatur (inte över 30 grader Celsius)Trulicity kan förvaras färskt i upp till 14 dagar. Om läkemedlet verkar grumligt, missfärgat eller innehåller partiklar ska du inte använda pennan eller läkemedlet.

Läkemedel ska inte slängas i papperskorgen eller i avloppet. Läs apotekets anvisningar för korrekt kassering av utgångna läkemedel. Ekosystemet kommer att dra nytta av dessa försiktighetsåtgärder.

Tecken på typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes kännetecknas av en långsam uppkomst av symtom som kan vara för subtila för att diagnostiseras i de tidiga stadierna av sjukdomen. När symtomen har uppstått kan du uppleva följande:

 • Muntorrhet
 • Onormalt låg kroppsvikt
 • Utmattning
 • Urinvägsinfektioner Frekvent urinering
 • Sår som tar för lång tid att läka
 • Ökad hunger
 • Yrsel
 • Försämrad syn
 • Domningar eller stickningar i extremiteterna

Behandling av typ 2-diabetes med trulicity

Den generiska termen för detta läkemedel är dulaglutid, medan varumärket är Trulicity. Dulaglutid är ett icke-insulinläkemedel som används när kost och motion inte är tillräckligt för att kontrollera blodsockernivån.

Det tillhör en familj av läkemedel som kallas GLP-1-receptoragonister. Resultatet är en minskning av glykemi och en ökning av kroppens insulinsyntes. Enligt vissa studier kan det också bidra till att sänka kolesterol och blodtryck.

Efter den första injektionen av Trulicity bör du märka en minskning av dina blodsockernivåer. Det kan ta upp till 5 veckor innan du märker en skillnad i dina blodsockernivåer. Efter tre till sex månaders behandling bör du känna av den fulla terapeutiska effekten.

Biverkningar av Trulicity

Att köpa Trulicity utan recept i Sverige kan orsaka biverkningar, men inte hos alla patienter. De vanligaste rapporterade biverkningarna är

 • Förstoppning och diarré
 • Ont i magen
 • Förstoppning
 • Dåsighet
 • Smärta i magen
Diabetesbehandling: Trulicity vs. andra alternativ

Trulicity ges, till skillnad från många andra diabetesläkemedel, som en injektion varje vecka. En av fördelarna med Trulicity är att det hjälper till att minska hunger. Att köpa Trulicity online ökar en diabetikers chanser till viktminskning i kombination med en hälsosam livsstil.

Vårt partnerapotek erbjuder många alternativ för att hantera diabetes och blodsocker, inklusive det populära läkemedlet Trulicity. Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig att kontrollera din typ 2-diabetes kan du kontakta oss eller besöka vår webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *