Köp Saxenda receptfritt ✔️ Online

0 Comments

saxenda

Vad är Saxenda?

Vill du köpa Saxenda utan recept i Sverige? Saxenda är en injicerbar produkt för viktminskning. Den innehåller läkemedlet liraglutid. Kombineras med en hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet, kan det hjälpa dig att gå ner i övervikt. Novo Nordisk äger det registrerade varumärket för Saxenda-penna.

Personer med ett kroppsmasseindex (BMI) större än eller lika med 30 kan få ett recept på detta läkemedel. Det är också användbart för personer med ett BMI över 27 som har diagnostiserats med hälsoproblem orsakade av deras vikt. Här är några exempel:

 • Typ 2-diabetes och förstadier till diabetes
 • Högt blodtryck eller hypertoni
 • Dålig lipidprofil
 • Sömnapné på grund av utmattning

Hur fungerar Saxenda?

Huvudkomponenten i Saxenda är liraglutid. Hormonet glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) är strukturellt likt liraglutid. Detta hormon utsöndras av tarmen efter en måltid, fungerar som en hungerregulator.

På grund av dess likhet med GLP-1 kontrollerar Saxenda hunger och mättnadskänsla. Som ett resultat kan du äta mindre och gå ner i vikt. Saxenda kan vara mer effektivt om du försöker konsumera färre kalorier.

Vad händer när du injicerar Saxenda?

Saxenda verkar genom att påverka hormonerna glukagon och glukagonliknande peptid-1 (GLP-1), som båda spelar en roll för mättnadskänsla och hunger. När Saxenda injiceras utlöser det frisättning av GLP-1 i tunntarmen, vilket leder till mättnadskänsla och en minskad kaloriförbrukning.

Dessutom kan det sänka glukosnivåerna och försämra matsmältningen genom att binda till receptorer i bukspottkörteln och hjärnan. Saxenda kan, när det används regelbundet och enligt ordination, ha en dramatisk långsiktig effekt på kroppsmasseindex.

Hur länge krävs behandling med Saxenda?

Hur lång tid behandlingen med Saxenda tar beror på många faktorer, till exempel hur motiverad du är att gå ner i vikt och hur din kropp reagerar på läkemedlet. De flesta behöver tre doser under en period av 28 dagar.

Men om köpa Saxenda online i Sverige visar sig vara effektivt kan läkarna rekommendera att du fortsätter att ta det i ytterligare 2 månader, eller till och med 8 månader. Antag att du har använt Saxenda i några veckor eller månader utan framgång. I det här fallet bör du fråga din läkare vilka andra alternativ som finns tillgängliga för dig.

Fungerar Saxenda?

Saxenda-injektioner är mycket effektiva. Studier har visat att korrekt långvarig administrering av läkemedlet minskar kroppsfett och ökar energinivåerna.

Dessutom gör läkemedlet det möjligt för människor att bättre hantera sin aptit och sitt sug, vilket innebär mindre frekventa kostjusteringar.

Som med alla läkemedel bör patienter dock rådgöra med sin läkare för att fastställa bästa möjliga behandling och för att övervaka eventuella biverkningar.

Om jag får en injektion av Saxenda, hur länge kommer den att verka?

Den första dosen är minimal och kommer att ökas under de första fem veckorna. Standardrekommendationen är att börja med 0,6 mg en gång om dagen i minst en vecka.

Därför är varaktigheten för dina injektioner enligt följande:

Den första injektionen varar i 17 dagar, den andra i 8,5 dagar, den tredje i 6,5 dagar och så vidare.

Är den här produkten rätt för mig?

Om du utan framgång har försökt gå ner i vikt genom att äta och träna, kanske du vill överväga att köpa Saxenda utan recept i Sverige.

Saxenda är inte lämpligt för alla patienter. Saxenda är inte lämpligt för dig om något av följande gäller:

 • Du ska inte köpa Saxenda i Sverige om du är allergisk mot liraglutid eller något annat innehållsämne.
 • Du har redan bildat familj eller planerar att göra det inom en snar framtid. Ditt ofödda barn kan påverkas negativt av Saxenda.
 • Du ammar

Dosering

Den injicerbara formen av Saxenda är en penna. Saxenda administreras subkutant en gång om dagen. Injektioner ges oftast i överarmen, låret eller buken.

En initial dos på 0,6 mg administreras intravenöst en gång per dag. Detta görs normalt en gång i veckan tills en daglig dos på 3,0 mg har uppnåtts. Här är ett exempel på schemat:

 • Den första veckan, ta 0,6 mg en gång dagligen.
 • Under den andra veckan, ta 1,2 mg en gång dagligen.
 • Under den tredje veckan, ta 1,8 mg dagligen.
 • Under den fjärde veckan, ta 2,4 mg en gång dagligen.
 • Dosen 3,0 mg en gång dagligen bibehölls till vecka 5.

För att minska risken för magbiverkningar såsom illamående, kräkningar och diarré fördubblas dosen varje vecka.

Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du märker att dosökningen orsakar besvärande biverkningar som varar i fjorton dagar eller mer.

Alternativ

En näringsrik kost eller måltidsplan och ökad fysisk aktivitet är de mest effektiva sätten att gå ner i vikt. Denna strategi är det bästa och säkraste sättet att gå ner i vikt.

En annan injicerbar penna som godkänts för viktminskning i Europa är Wegovy (kommer snart). Det tillverkas av samma företag som Saxenda och innehåller liknande läkemedel. Det är perfekt för personer som har svårt att klara av dagliga injektioner, eftersom det bara behöver injiceras EN GÅNG I VECKAN, snarare än varje dag.

Ozempic är en annan GLP-1-agonist som finns tillgänglig i Europa. Även om detta läkemedel inte är officiellt godkänt för viktminskning, står det allmänläkare fritt att förskriva det för detta ändamål. Detta kan dock störa distributionen av läkemedlet, vilket kan få negativa konsekvenser för personer med diabetes. Den aktiva substansen i Ozempic och Wegovy (semaglutid) är densamma.

Kirurgi för att minska kroppsfettet är ett annat alternativ. Det ordineras för kraftigt överviktiga patienter. Din läkare är bäst lämpad att ge dig råd om fördelarna med detta alternativ.

Oönskade effekter

De vanligaste biverkningarna av Saxenda rör matsmältningssystemet och inkluderar illamående, kräkningar, diarré och förstoppning. De försvinner efter några dagar eller veckor.

De vanligaste biverkningarna är följande

 • Svaghet eller utmattning
 • Yrsel
 • Sömnlöshet
 • Symtom på injektionsstället såsom rodnad, svullnad och obehag.

Hypoglykemi är också en potentiell komplikation. Personer med typ 2-diabetes är mer benägna att uppleva denna biverkning, även om den också kan förekomma hos andra individer.. Kallsvettning, blekhet, snabb puls, dåsighet eller svaghet, rastlöshet eller koncentrationssvårigheter är alla tecken på hypoglykemi.

Pankreatit är en ovanlig men möjlig biverkning. Den kan vara dödlig. Andra symtom inkluderar konstant intensiv magsmärta, illamående och kräkningar. Sluta köpa Saxenda online i Sverige och kontakta omedelbart en läkare om du upplever någon av dessa biverkningar.

Rådgör med din läkare eller apotekspersonal om du upplever några biverkningar.

Varningar

Möjliga läkemedelsinteraktioner

Vänligen ange i vårt onlineformulär vilka receptbelagda och receptfria läkemedel du för närvarande tar. Saxenda kan interagera med ett antal andra läkemedel, inklusive :

Warfarin och andra antikoagulantia används för att tunna ut blodet.
Insulin och sulfonureider är två typer av antidiabetika.
Victoza och andra GLP-1-receptoragonister.

Saxenda och andra medicinska problem

Vänligen ange information om eventuella befintliga medicinska tillstånd i vårt onlineformulär.

Varning: Saxenda ska inte användas om du har något av följande tillstånd.

 • Svagt hjärta
 • Minst 75 år gammal
 • Svår njursjukdom
 • Svår leversvikt
 • Pankreatit

Säkerheten för Saxenda hos patienter som lider av de ovan nämnda sjukdomarna är ännu inte känd av tillverkarna.

Använd inte Saxenda om du eller en nära släkting någonsin har diagnostiserats med MEN 2-sjukdom eller medullär sköldkörtelcancer.

FAQ (VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR)

Kan du berätta för mig hur mycket vikt Saxenda hjälper till att gå ner?

Enligt tillverkarna av Saxenda resulterade läkemedlet i en minskning av kroppsvikten med 5 % eller mer hos 70 % av patienterna. Detta motsvarar en genomsnittlig viktminskning på 5 kg. Du kan ta reda på mer om att köpa Saxenda online och dess fördelar genom att besöka deras webbplats.

Var kan jag få Saxenda till lägsta pris?

Vi kontrollerar regelbundet kostnaderna för konkurrerande leverantörer i Europa. Vi rankas regelbundet bland de företag som erbjuder Saxenda till de lägsta priserna, och kommer alltid att göra vårt bästa för att möta eller överträffa priset på någon konkurrerande tjänst.

Vilken är den maximala behandlingstiden med Saxenda?

Din läkare bör ompröva den förväntade behandlingstiden med jämna mellanrum. Om du efter 12 veckors behandling med 3,0 mg dagligen inte har gått ner minst 5 % av din kroppsvikt, ska du avbryta behandlingen.

Kan viktökning orsakas av att sluta ta Saxenda?

Att sluta med Saxenda kan leda till viktökning.

Var kan jag få tag på Saxenda?

Du kan ta reda på om du är en bra kandidat för behandling med Saxenda genom att fylla i en viktminskningsbedömning online.

Hur injiceras Saxenda?

Saxenda administreras genom subkutan injektion (under huden). Injektionen är mest effektiv i den främre delen av låret eller midjan. Undvik att injicera i vener eller muskler. Mer information om hur Saxenda ska injiceras finns i bipacksedeln.

Vad är den genomsnittliga livslängden för en Saxenda-penna?

Livslängden för en Saxenda-penna är en fråga där svaret är nyanserat och varierar beroende på hur långt behandlingen har kommit. Den första pennan räcker i drygt två veckor. Men efter att du justerat din dos kommer en penna att räcka i cirka 6 dagar.

När ska jag börja ta Saxenda?

Den bästa tiden att börja ta Saxenda beror på din livsstil och medicinska historia. För att få ut det mesta av Saxenda, prata med din läkare om den bästa tiden att börja ta det.

Vad är förbjudet när du tar Saxenda?

Under Saxenda är det bäst att avstå från att göra följande:

 • På grund av den ökade risken för biverkningar som huvudvärk och illamående rekommenderas inte alkoholkonsumtion när du tar Saxenda.
 • Saxenda ska inte användas tillsammans med andra läkemedel utan att först rådgöra med din läkare, eftersom detta ökar risken för farliga läkemedelsinteraktioner.
 • Saxenda-användare bör inte ändra sin dosering utan att rådfråga sin läkare eftersom detta kan få oväntade konsekvenser.

Är det säkert att använda Saxenda om jag är gravid eller ammar?

Saxenda Injection ska inte användas om du är gravid eller ammar. Den liraglutid som ingår i detta läkemedel kan ha negativa effekter på fostrets och spädbarnets utveckling. Det är därför viktigt att konsultera en sjukvårdspersonal innan du får denna injicerbara lösning.

Kan Saxenda tas med eller utan föda?

Ja, Saxenda kan tas oberoende av föda. Det spelar ingen roll om du tar det före eller efter en måltid.

Kan jag sluta ta Saxenda plötsligt?

Undvik att sluta ta Saxenda plötsligt för att minimera risken för utsättningssymtom. Dosen kan dock minskas över tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *